Selection

Lyreco Sustainable Selection

Vi sigter efter at bruge og sælge flere produkter og tjenester, som bidrager til at beskytte planeten og menneskerne på den.

Vi ønsker at gå fra en lineær model (tag – fremstil – bortskaf) til en cirkulær økonomi ved at tilbyde alternativer produkter med fokus på bæredygtighed, forbedre produkternes genanvendelighed og tilbyde genanvendelse af affald, hvor det er muligt.

Vi har sat os det ambitiøse mål, at med udgangen af 2026 skal 90 % af vores omsætning genereres af produkter med bæredygtige karakteristika.

I 2023 lancerede vi Lyreco Sustainable Selection; en ny metode til at identificere leverandører og produkter med fokus på bæredygtighed. Denne metode er vurderet og godkendt af SGS og bygger på tre kriterier:

PLANET by Lyreco

PEOPLE AT WORK by Lyreco

COMMUNITY 

by Lyreco

Et udvalg af produkter med fokus på miljøpåvirkning.Et udvalg af produkter med fokus på sikkerhed og velvære på arbejdspladsen. Et udvalg af produkter med fokus på sociale forhold og lokal produktion
Natur

PLANET by Lyreco

Produkter med "Planet"-ikonet er valgt på grund af deres fokus på miljøpåvirkning. Et Planet-produkt skal have en globalt anerkendt miljøcertificering og/eller være genbrugt og/eller være fremstillet af genbrugsmaterialer og/eller have mindst to miljømæssige egenskaber, såsom at være genopfyldelig, genanvendelig, komposterbar eller biologisk nedbrydelig, returnerbar eller have en forlænget brugstid.

Vores retningslinjer følger ISO 14021: 2016-krav, en yderst pålidelig global standard.

People

PEOPLE AT WORK by Lyreco

Produkter med ikonet "People at Work" er valgt, fordi de har fokus på sikkerhed og velvære på arbejdspladsen. Et People at Work-produkt skal have mindst én wellness-orienteret certificering og/eller gøre tilpasning nemt, forbedre tilgængeligheden, stimulere bevægelse og forebygge smerte og skade. Disse standarder er designet med tanke på dit velbefindende på arbejdspladsen – uanset hvilket arbejdsmiljø der måtte være tale om.

Community

COMMUNITY by Lyreco

Hos Lyreco er vi bevidste om produkters sociale indvirkning. Det er grunden til, at produkter, der bærer ikonet "Community", skal have mindst én certificering, der garanterer en fair praksis i hele deres produktionskæde, og/eller fremmer den lokale produktion og/eller promoverer sociale virksomheder (dvs. virksomheder med det sociale/miljømæssige formål at skabe en samfundsmæssig indflydelse og geninvestere indtægter i at skabe en positiv samfundsforandringer) og dermed sætte fokus på de mindre samfund.

METODEN BAG LYRECO SUSTAINABLE SELECTION

Sustainable Selection er vores nye vurderingsmetode, der er mere transparent og ligger tættere på vores langsigtede bæredygtighedsstrategi, som har til formål at styrke vores indkøbsproces ved at implementere mere bæredygtige initiativer, handlinger og beslutninger.

Lyrecos bæredygtige indkøbsproces følger ISO 20400:2017-principperne med den endelige modenhedsvurdering på 3/5 af SGS.

Denne nye vurderingsmetode udføres i to på hinanden følgende trin, blandt hvilke tre obligatoriske kriterier skal være opfyldt af vores leverandører og produkter for at bestå den samlede vurdering:

  • Trin 1: – Leverandørvurdering
  • Trin 2: – Produktvurdering

Hvis de tre obligatoriske kriterier er opfyldt, vil produkterne blive vurderet yderligere og tildelt op til tre af følgende Sustainable Selection-ikoner:

  • PLANET: Et udvalg af produkter med fokus på miljøpåvirkning.
  • PEOPLE AT WORK: Et udvalg af produkter med fokus på sikkerhed og velvære på arbejdspladsen.
  • COMMUNITY: Et udvalg af produkter med fokus på sociale forhold og lokal produktion
green

En godkendt metode

Hos Lyreco er det vores ambition at have de rigtige processer på plads for at kunne leve op til vores bæredygtighedsambitioner. Det stræber vi efter at gøre ved at styrke vores praksis og arbejde tæt sammen med eksterne partnere, som i det mindste deler vores bekymringer og ambitioner. Siden 2023 er Sustainable Selection-vurderingsmetoden blevet gennemgået hvert år af SGS, et tredjepartscertificeringsfirma, og overholder ISO 20400:2017-principperne.

green2

En metode, der løbende forbedres

Vores målsætning er at gøre det nemmere for vores kunder at træffe bæredygtige valg trygt og sikkert. Vores evalueringsskala er allerede krævende men vil blive mere og mere restriktiv, når vores partnere er blevet fortrolige med vurderingsmetoden.

Læs mere om Lyreco