Two people are talking in an office

Podpora ekologickejších pracovísk

Unikátna metodika hodnotenia a udržateľné riešenia

Naši zákazníci sa snažia zabezpečiť svojim zamestnancom pracovné prostredie, ktoré prináša hmatateľný prínos pre ľudí a životné prostredie. 

Aby sme im pomohli aplikovať udržateľne postupy pri nakúpe výrobkov pre ich pracovisko, zaväzujeme sa: 

 1. Vyvinúť ekologické alternatívy produktov, ktoré je ľahké identifikovať
  a vybrať

 2. Vytvoriť spôsoby dodávania s nízkymi emisiami a podporiť zoskupovanie objednávok

 3. Rozšíriť zber použitých produktov na účely recyklácie alebo opätovného použitia

Sustainable selection by Lyreco pictos

Nasledujte zelený strom Lyreco!

Nákup produktov šetrných k životnému prostrediu si vyžaduje jasné informácie, ktoré uľahčujú ich identifikáciu. V katalógu a na internetovom obchode spoločnosti Lyreco sú zelené (ekologické) výrobky označené ako Udržateľný výber Lyreco, čo naznačuje, že je použitá metodika hodnotenia spoločnosti Lyreco. 

Používanie našej vlastnej metodiky hodnotenia nám umožňuje udržať si kontrolu nad celým výrobným reťazcom našich výrobkov. Zároveň poskytujeme zákazníkom všetky informácie, ktoré potrebujú, aby pochopili, prečo je výrobok klasifikovaný ako ekologický. 

Jedinečné vyhodnocovanie zeleného kancelárskeho produktu

Naša metodika „Green Products Assessment“ sa opiera o uznávanú medzinárodnú normu:
ISO 14020, ktorá je najvyššouj úrovňou noriem ISO Environment Claims.

sgs green tree zoom

ZISTITE VIAC
Metodika vyhodnocovania zeleného stromu Lyreco

Metodika sa vzťahuje na všetky výrobky okrem nášho procesu posudzovania kvality.

Naša metodika hodnotenia Trvalá udržateľnosť Lyreco sa opiera o medzinárodne uznávané štandardy a organizácie:

 • Základ tvorí uznávaný medzinárodný štandard ISO 14020, ktorý je na najvyššej úrovni zo série noriem ISO Environmental Claims
 • Je v súlade s reklamnými postupmi Medzinárodnej obchodnej komory, ktoré poskytujú odporúčania na zabránenie ekologickému praniu
 • Systém je rovnaký pre všetky výrobky vo všetkých dcérskych spoločnostiach, čo vedie ku konzistentnosti označovania ekologických produktov v jednotlivých krajinách
 • Metódu posudzovania schválila spoločnosť SGS (svetová audítorská spoločnosť), ktorá ju z hľadiska kontroly „zelených tvrdení“ uznáva ako „najlepšiu vo svojej triede“.

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetová federácia národných normalizačných organizácií.

Naše hodnotenie je založené na celosvetovom štandarde enviromentálnych tvrdení: ISO 14020. Zahŕňa jednak certifikované, tak aj vlastné nároky. ISO 14020  je súčasťou rady noriem ISO 14000, ktoré poukazujú na súbor noriem pre environmentálný management. Tieto štandardy sa zameriavajú na všetky organizácie, ktoré chcú implementovať správu, aby kontrolovali ich dopad na životné prostredie.

Naša metóda je systémom rozhodovania troch strán založeným na spolupráci medzi:

 • Marketingové tímy Lyreco kontrolujú vlastné tvrdenia v súlade s kvalifikáciami popísanými v ISO 14021
 • Dodávatelia vyplnia „súbor so zeleným hodnotením“ certifikovanými žiadosťami, nárokmi, ďalšími kritériami
  a dôkazmi
 • Tímy Lyreco QSS kontrolujú certifikované nároky (napr. Rozsah, doba platnosti), vymieňajú si s dodávateľmi riešenia prípadných sporov a stupeň sadzieb
42,2 %

nášho predaja v roku 2020 tvorili ekologické produky. 

Pokračovať v čítaní