Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Náš príspevok k Agende OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj
sdg goals

Podporujeme ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

V roku 2015 Organizácia Spojených národov definovala 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), ktoré poskytujú plán pre vlády, mimovládne organizácie, spoločnosti a občanov. Riešia globálne výzvy, ktorým čelíme, vrátane tých, ktoré súvisia s chudobou, nerovnosťou, zmenou klímy, zhoršovaním životného prostredia, mierom a spravodlivosťou.

3 CIELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, NA KTORÉ SA SÚSTREDÍME

Ako dodávateľ produktov a riešení pre pracovné prostredie sa zameriavame najmä na 3 ciele trvalo udržateľného rozvoja.

SDG 12, 13 & 17
 
SDG 12

Od papiera až po plastové predmety, ako sú perá a kancelárske potreby, má väčšina zásob na pracovisku krátku životnosť, sú jednorazové a náročné na prírodné zdroje.

Ponuka udržateľnejších produktov a riešení, pre všetkých našich zákazníkov po celom svete, je jedným z hlavných záväzkov Lyreco na mnoho nasledujúcich rokov.

SDG 12 - ZODPOVEDNÁ SPOTREBA A VÝROBA
Ako k tomu prispievame?

Od roku 2023 predstavujeme Sustainable Selection by Lyreco, novú metodológiu na identifikáciu trvalo udržateľných produktov a služieb. Táto metodológia výberu bude hodnotená a certifikovaná spoločnosťou SGS a na základe 3 kritérií: Planet by Lyreco, People @ Work by Lyreco a Community by Lyreco

V roku 2020 sa Lyreco zaviazalo, že do roku 2025 prevedie svoju ponuku na obehovú ekonomiku. Tento významný krok smerom k alternatíve s nulovým odpadom má ambíciu pokryť všetky kategórie produktov, poskytovať alternatívy pripravené na recykláciu, rozšírené riešenia zberu a recyklácie použitých predmetov.

Na podporu recyklácie papiera, plastových pohárov a fliaš, elektronických zariadení, zberu použitých produktov a riešení reverznej logistiky, pravidelne rozširujeme ponuku Lyreco o nové kategórie produktov.

12.1 – Implementovať 10-ročný program trvalo udržateľnej spotreby a výroby

12.2 – Trvalo udržateľné riadenie a efektívne využívanie prírodných zdrojov

12.5 – Zníženie tvorby odpadu prostredníctvom prevencie, znižovania, recyklácie a opätovného použitia

SDG 13 climate action

Zníženie emisií CO2 v celom hodnotovom reťazci, od našich dodávateľov až po našich zákazníkov, je prioritným cieľom v našom úsilí o zmiernenie vplyvu spoločnosti Lyreco na životné prostredie a prispievanie k vlastným cieľom našich zákazníkov v tejto oblasti.

SDG 13 – KLIMATICKÁ AKCIA
Naše kľúčové príspevky

V roku 2020 budú stanovené nové vedecky podložené ciele znižovania CO2 v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy, aby sa rozšíril rozsah merania a zníženia na rozsah 3 (nepriame emisie) pre produkty vlastnej značky Lyreco.

Dcérske spoločnosti Lyreco vyvíjajú riešenia s nízkymi emisiami so zameraním na mestskú dodávku, predaj vozového parku a dodávkových vozidiel a optimalizáciu trás.

Udržateľnosť predstavuje 25 % hodnotiacich kritérií na rovnakej úrovni ako konkurencieschopnosť, riadenie kategórií a logistika.

Aby sme povzbudili našich zákazníkov, aby svoje objednávky zoskupili a znížili počet dodávok, Lyreco navrhuje motivačný/demotivačný princíp, ktorý uplatňuje zľavy na skupinové objednávky alebo dodatočné poplatky v prípade malých objednávok.

Konečným cieľom nášho záväzku previesť našu ponuku a podnikanie na obehovú ekonomiku do roku 2025 je výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu.

Prostredníctvom tohto súhlasu sa spoločnosť Lyreco zaväzuje pripojiť sa k úsiliu zainteresovaných strán, ktoré sa už zapojili do konkrétnych opatrení na zníženie odlesňovania o polovicu do roku 2020 a jeho ukončenie do roku 2030.

13.1 – Posilniť odolnosť voči klimatickým rizikám
13.3 – Zlepšiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia

SDG 17
Posilniť implementáciu a oživiť globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj.

SDG 17 – PARTNERSTVO- DOSIAHNUTIE CIEĽOV SPOLOČNÝMI SILAMI
Ako k tomu prispievame?

Tým, že sa Lyreco zaviazalo k SDG12, podporuje etické pracovné stratégie, zdieľanie znalostí, prácu naprieč štátmi a odvetviami a je priekopníkom zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja v rámci cieľov SDG.

Pokrok“ je jedným z kľúčových pilierov trvalej udržateľnosti. Partnerstvo je súčasťou našej stratégie a umožňuje nám maximalizovať efekt nášho úsilia o udržateľnosť

Sme priekopníkmi a máme vysoké ambície zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj. SDG 17 slúži ako základna kostra a rezonuje vo všetkom, čo robíme.

Chcete vedieť viac?

SPRÁVA CSR O SPOLOČNOSTI LYRECO

Ako člen globálneho paktu OSN od roku 2004, skupina Lyreco upravuje svoju výročnú správu o sociálnej zodpovednosti.