audit supplier china

Audity v dodavatelském řetězci: posilněný proces

Se strategií Ekologická budoucnost 2012 - 2018 byl v roce 2012 zahájený nový program zapojení dodavatelů do trvalé udržitelnosti. 

reinforcemen audit supply chain

 

Se strategií Eco Future 2012 – 2018 byl v roce 2012 zahájen nový program zapojení udržitelnosti dodavatelů.

Od roku 2013 se posuzování odpovědnosti firem rozšiřuje na všechny nepřímo dovážené výrobky. Zahrnuje až třetí subdodavatele výrobců Lyreco..

audit suppliers tiers

 

V roce 2015 byly zahájeny audity dodržování předpisů ze strany výrobce.

V roce 2016 byl rozsah auditu rozšířen na environmentální aspekty. Celosvětová auditorská společnost je od té doby zapojena do řízení auditů jako řádně akreditovaná třetí strana.

 

audit china pens

Doplňkové audity pro posílení spolehlivosti procesu

 

  • Všechny tyto audity jsou vykonávány pomocí standardu SEDEX 4 pilíře. Stejný přístup (plně nezávislé audity) se používá buď pro přímo, nebo nepřímo dovážené výrobky.
  • Dále byly implementovány doplňkové audity pro posílení spolehlivosti procesu. Vykonává je tým Lyreco QSS.
  • Dedikovaná péče o dodavatele je vykonávána i na základě citlivosti na rizika některých výrobků jako je papír, pokud jde o odlesňování, nebo výrobky OOPP, jako jsou plastové rukavice a chirurgické masky, s ohledem na pracovní podmínky v rizikových zemích. 

Cílem je zajistit, abychom zahrnuli všechny příslušné aspekty trvalé udržitelnosti v závislosti na kategorii výrobků, umístění dodavatele a jeho kontextu. Jedná se o důkladnou analýzu použitou ve složitých situacích.