Two people are talking in an office

Podpora ekologičtějších pracovišť

Unikátní metodika hodnocení a udržitelná řešení

Naši zákazníci se snaží zajistit svým zaměstnancům pracovní prostředí, které přináší hmatatelný přínos pro lidi i pro životní prostředí. 

Abychom jim pomohli aplikovat udržitelné postupy při nákupu výrobků pro jejich pracoviště, zavazujeme se: 

 1. Vyvinout sortiment snadno identifikovatelných ekologických alternativ produktů, z nichž si budou moci přehledně vybrat

 2. Zvolit nízkoemisní způsoby doručování a podpořit seskupování objednávek

 3. Rozšířit sběr použitých produktů pro účely recyklace nebo opětovného využití

Sustainable selection by Lyreco pictos

Následujte zelené značky Lyreco!

Nákup produktů šetrných k životnímu prostředí vyžaduje jasné informace, které usnadňují jejich identifikaci. V katalogu a na stránkách internetového obchodu společnosti Lyreco jsou zelené (ekologické) výrobky označeny piktogramy Trvalá udržitelnost Lyreco, což naznačuje, že je použita metodika hodnocení společnosti Lyreco. 

Používání naší vlastní metodiky hodnocení nám umožňuje udržet si kontrolu nad celým výrobním řetězcem našich výrobků. Zároveň poskytujeme zákazníkům všechny informace, které potřebují
k pochopení, proč je výrobek klasifikován jako ekologický. 

Jedinečné vyhodnocování “zeleného” kancelářského produktu

Naše metodika "Green Products Assessment" se opírá o uznávanou mezinárodní normu:
ISO 14020, která je nejvyšší úrovní norem ISO Environment Claims.

sgs green tree zoom

Zjistěte více o
metodice vyhodnocování Trvalá udržitelnost Lyreco

Metodika se vztahuje na všechny výrobky kromě našeho procesu posuzování kvality.

Naše metodika hodnocení Trvalá udržitelnost Lyreco se opírá o mezinárodně uznávané standardy a organizace:

 • Základ tvoří uznávaný mezinárodní standard ISO 14020, který je na nejvyšší úrovni ze série norem ISO Environmental Claims
 • Je v souladu s reklamními postupy Mezinárodní obchodní komory, které poskytují doporučení pro zabránění greenwashingu
 • Systém je stejný pro všechny výrobky ve všech dceřiných společnostech, což vede ke konzistentnosti označování ekologických produktů v jednotlivých zemích
 • Metodu posuzování schválila společnost SGS (světová auditorská společnost), která ji z hlediska kontroly "zelených tvrzení" uznává jako nejlepší ve své třídě

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních organizací.

Naše hodnocení je založeno na celosvětovém standardu environmentálních tvrzení: ISO 14020. Zahrnuje jak certifikované, tak vlastní nároky. ISO 14020 je součástí řady norem ISO 14000, která odkazuje na soubor norem pro environmentální management. Tyto standardy se zaměřují na všechny organizace, které chtějí implementovat správu, aby kontrolovaly jejich dopad na životní prostředí. 

Naše metoda je systémem rozhodování tří stran. Na spolupráci se podílejí:

 • Marketingové týmy Lyreco kontrolují vlastní tvrzení v souladu s kvalifikacemi popsanými v ISO 14020
 • Dodavatelé vyplní "soubor se zeleným hodnocením" certifikovanými žádostmi, nároky, dalšími kritérii
  a potvrzeními 
 • Týmy Lyreco QSS kontrolují certifikované nároky (např. rozsah, doba platnosti), vyměňují si s dodavateli řešení případných sporů a stupeň sazeb
42,2 %

z našich prodejů v roce 2020 tvořily ekologické produkty.

Zjistit více